Attest voor inbreng in uw jonge KMO

attest inbreng jonge KMO
28 mrt

Fiscaal voordelige regeling in de personenbelasting

Als u als particulier geld investeert in de oprichting van een vennootschap of nieuw kapitaal investeert in de vennootschap tijdens haar eerste vier jaar, dan kan u genieten van een fiscaal voordelige regeling in uw personenbelasting. Als u in ruil voor die inbreng nieuwe aandelen op naam verkrijgt, dan kan u dus onder bepaalde voorwaarden privé een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen op het ingebrachte bedrag. Deze regeling is niet nieuw: ze bestaat als sinds 2015. We hebben deze vorm van tax shelter al toegelicht in het artikel ‘Gunstmaatregelen voor startende vennootschappen’.

Verplicht attest voor eind maart

Naast de inhoudelijke voorwaarden die van toepassing zijn, moet u ook nog een formele voorwaarde vervullen. U moet namelijk verplicht voor 31 maart van het jaar volgend op het jaar van inbreng voor de eerste maal een attest overhandigd krijgen. Heeft u in 2016 kapitaal geïnvesteerd in zo’n start-up vennootschap, dan moet u voor 31 maart 2017 dat attest krijgen. Of als u zelf zaakvoerder bent van zo’n vennootschap, dan moet u aan uw plicht voldoen en voor uw investeerders voor eind maart zo’n attest opstellen. Ook de volgende vier jaren moet de vennootschap die geniet van inbreng van particulieren telkens voor eind maart zo een attest opmaken.

In dit attest moet de vennootschap bevestigen dat de inbrenger die aandelen nog altijd heeft, of dat de aandelen verkocht zijn. Het attest moet u enkel aan de geldschieter bezorgen.