Accova, uw specialist in boekhouding en accountancy

Klassiek boekhoudkundig werk

Bij Accova wordt uw dossier steeds aan eenzelfde dossierbeheerder toegekend. Zo heeft u steeds een vast eerste aanspreekpunt voor de verwerking van uw boekhoudkundige stukken en uw vragen. Accova ondersteunt u bij:

 • boekhoudkundige verwerking van uw stukken van A tot Z
 • uw BTW-aangifte indienen
 • opstellen van uw jaarrekening en verplichte documenten
 • opstellen van verslagen bestuursorgaan en algemene vergadering
 • rapporteren volgens uw behoeften
 • bespreking en analyse van de resultaten
 • verzorgen van publicaties in het Belgisch Staatsblad
 • fiscale optimalisatie van uw boekhouding
 • alle administratieve formaliteiten (zoals inschrijving bij de KBO, voorbereiden van de statuten)

Uitgebreide boekhoudkundige dienstverlening

Onze service gaat uiteraard nog verder dan louter klassieke boekhoudkundige ondersteuning. U kan ook op Accova rekenen bij:

 • opstellen van budgetten
 • opstart van uw analytische boekhouding
 • opstellen boordtabellen die het management ondersteunen in hun beslissingen
 • begeleiding en selectie van boekhoudkundige medewerkers en financiële directeurs
 • begeleiding bij uw onderhandelingen met banken, kredietverstrekkers en verstrekkers van risicokapitaal
 • haalbaarheidsstudie van geplande investeringen

Specifieke, gespecialiseerde boekhouding 

Omdat wij bij Accova over zoveel interne kennis en knowhow beschikken, kunnen we u ook altijd perfect helpen bij: 

 • een financieel plan opstellen voor de oprichting van een vennootschap. Accova geeft uitgebreid startersadvies
 • omzettingen, fusies, splitsingen of vereffeningen
 • waardebepalingen
 • begeleiding bij herstructurering van vennootschappen

 

Benieuwd hoe Accova een antwoord heeft op uw boekhoudkundige vragen?

Maak een afspraak met ons!