Efficiënt juridisch advies

Nationale en internationale wetgeving 

Bij Accova wordt alle nationale en internationale nieuwe wetgeving, die voor u van belang kan zijn, tevens op de voet gevolgd. Zo kunnen we uw juridische belangen optimaal behartigen.

Diverse domeinen: van vennootschapsrecht tot fiscaal recht 

Met onze juridische specialisten, zowel in als buiten de onderneming, kunnen we u op diverse vlakken van dienst zijn:

 • vennootschapsrecht
 • contractrecht
 • arbeidswetgeving
 • faillissementswetgeving
 • WCO 
 • fiscaal recht

Contracten

Accova begeleidt u graag bij de opmaak van commerciële, burgerrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en andere contracten.

Van juridische vorm tot ontbinding

Ook in de diverse cycli van uw onderneming of zelfstandigenbestaan kan Accova u de nodige juridische ondersteuning bieden:

 • Bepalen van de geschikte juridische vorm: eenmanszaak, bvba, nv of andere rechtsvormen
 • De nodige contacten leggen met de notaris ter oprichting van uw vennootschap
 • Voorbereiding van de wijziging van uw statuten
 • Benoeming, herbenoeming en ontslag van bedrijfsleiders en commissarissen via publicatie in het Belgisch Staatsblad
 • Omvormen vennootschap, controlerecht van vennoten,…
 • Juridische begeleiding bij herstructurering van vennootschappen, bij vervroegde ontbinding en stopzetting van uw onderneming

 

Wij staan u graag bij met kwalitatief juridisch advies

Bel of mail ons!