De liquidatiereserve: terug naar 10%?

Liquidatiereserve terug naar 10%?
06 jan
Met ingang van 1 oktober 2014 steeg het tarief van de liquidatiebonus naar 25% in plaats van 10 %. Er werd voorzien in een overgangsregeling waarbij belaste reserves mits inhouding van  10% roerende voorheffing en mits incorporatie van de netto reserves in kapitaal, bij vereffening belastingvrij kunnen worden uitgekeerd. 
 
Er is door de huidige regering een voorontwerp ingediend om deze maatregel permanent te maken. Zo zullen KMO-vennootschappen jaarlijks hun winsten na belastingen geheel of gedeeltelijk kunnen reserveren op een onbeschikbare rekening “liquidatiereserves”. Hiervoor  is een afzonderlijke aanslag verschuldigd ten bedrage van 10% van de gereserveerde winsten. 
 
We geven u nadere uitleg zodra dit ontwerp definitief wet wordt.