Aanslag geheime commissielonen grondig hervormd

20 jan

Monsterboete 

Lange tijd werd de zogenaamde ‘aanslag geheime commissielonen’ tegen 309% door menig ondernemer en bedrijfsleider als een ware “monsterboete” ervaren. De vele administratieve standpunten hierover versterkten het vaak willekeurige karakter van deze sanctie nog.
In de praktijk werd die aanslag van 309% vroeger vaak toegepast (of op zijn minst toch ingezet als stok achter de deur voor de fiscus) bij discussies over voordelen in natura en  kosten die al dan niet een privékarakter hadden.

Nieuwe regeling 

Sinds 29 december 2014 is een nieuwe regeling over de aanslag geheime commissielonen in werking.  Deze aanslag heeft  nu uitsluitend nog een ‘vergoedend’ karakter voor het verlies dat de schatkist lijdt als vennootschappen (en andere rechtspersonen) geen correcte fiches opstellen voor beroepsmatige vergoedingen en voordelen of als er bij vennootschappen verdoken meerwinsten worden vastgesteld bij een controle.

Aangepaste tarieven

Het tarief van 309% is aangepast naar 103%. Die 103% wordt dan toegepast op de vennootschapskosten en voordelen alle aard die niet op de correcte fiches zijn opgenomen. Of op de verdoken meerwinsten die vastgesteld worden. Meer nog, de aanslag daalt verder naar 51,5% als de verkrijger van de betrokken kosten of voordelen alle aard een rechtspersoon is of  als de verdoken meerwinsten effectief terug zijn opgenomen in de boekhouding. De aanslag van 103% of 51,5% wordt trouwens niet toegepast als kan aangetoond worden dat het bedrag van de kosten of de voordelen alle aard opgenomen zijn in de fiscale aangifte van de verkrijger.
Zelfs als betreffende kosten of voordelen alle aard niet zijn opgenomen in een fiscale aangifte, kan toch nog ontsnapt worden aan de aanslag van 103% of 51,5%. Dat is het geval als de verkrijger op ondubbelzinnige wijze geïdentificeerd kan worden binnen een bepaalde tijdsperiode.

Opluchting

Vele ondernemers kunnen dus opgelucht ademhalen nu het tarief drastisch is verminderd en nog enkel een vergoedend karakter heeft. Daarenboven zal het onder de nieuwe regelgeving ook gemakkelijker zijn om de aanslag te vermijden door simpelweg de verkrijger van de vergoeding of het voordeel alle aard bekend te maken.
Tot slot geven we u nog graag mee dat de aanslag geheime commissielonen principieel niet geldt voor restaurantkosten.