Debetinteresten aanslagjaar 2015 bekend

Debetinteresten aanslagjaar 2015
10 mrt

De referentierentevoeten zijn onlangs bekend gemaakt. Zo kunnen de fiscale voordelen alle aard worden aangepast of herzien voor goedkope leningen die uw onderneming heeft toegekend vanaf het inkomstenjaar 2014. Het KB zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Wat is het belastbaar voordeel alle aard op goedkope leningen?

Ondernemingen verstrekken soms renteloze of goedkope leningen aan hun bedrijfsleider of personeelsleden. Dat zijn leningen zonder interest of met een interestpercentage dat ver onder de normaal geldende rente ligt. Voor die personeelsleden ontstaat dan een belastbaar voordeel alle aard.

Dit belastbaar voordeel alle aard is gelijk aan het verschil tussen:

  • de jaarlijkse referentierentevoet
  • de effectieve rente die door de werkgever wordt verstrekt aan de ontlener-werknemer (of bedrijfsleider)

Deze jaarlijkse referentierentevoet wordt vastgesteld per type van lening. Voor de leningen die zijn toegekend vanaf 1 januari 2014 heeft men nu volgende referentierentevoeten bepaald:

Toegekende voordelen in 2014 (rentevoeten)

  • Hypothecaire leningen waarvan de terugbetaling door een gemengde levensverzekering is gewaarborgd: 4,16%
  • Andere hypothecaire leningen: 3,18%
  • Niet hypothecaire lening wagen met vaste looptijd (maandelijks lastenpercentage): 0,10%
  • Andere niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd (maandelijks lastenpercentage): 0,22%
  • Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd (de zogenaamde debet rekening-courant): 9,20%