Wat als u als zelfstandige werkloos wordt?

Werkloze man
12 mrt

U kunt ook als zelfstandige geconfronteerd worden met een situatie van werkloosheid. In principe heeft u in dit geval geen recht op werkloosheidsuitkeringen (verder ‘RVA-uitkering’).

Of toch?

Onder bepaalde voorwaarden kan u ook als zelfstandige genieten van een RVA-uitkering als de noodzaak zich voordoet. Deze voorwaarden verschillen naargelang u zelf ontslag genomen hebt of ontslag hebt gekregen voor u zelfstandige werd:

 1. U heeft ontslag gekregen en werd daarna zelfstandige
  1. Na minimum 6 maanden of maximum 15 jaar kunt u als zelfstandige een RVA-uitkering aanvragen op basis van uw vroegere tewerkstelling als loontrekkende
  2. De RVA-uitkering wordt berekend op uw laatst verdiende loon
 2. U heeft zelf ontslag genomen om zelfstandige te worden
  1. Zelfstandige activiteit minimum 6 maanden en maximum 15 jaar uitgeoefend
  2. RVA-uitkering wordt berekend op het laatst verdiende loon
  3. U dient aan te tonen dat uw vroegere werkgever niet meer bereid is om u weer in dienst te nemen.