Hoe optimaal je sociale bijdragen betalen?

Zelfstandige verkoopster
13 mrt

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht wat betreft de betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen.

In de overgangsfase tot 2018 heeft u als zelfstandige de keuze uit drie soorten voorlopige bijdragen:

  1. De wettelijke voorlopige bijdragen betalen zoals die door het sociaal verzekeringsfonds wordt voorgesteld. Deze bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen van drie jaar voordien.
  2. Vrijwillig verhoogde voorlopige bijdragen betalen op basis van een geschat inkomen
  3. Verlaagde voorlopige bijdragen betalen die gelijk zijn aan
    1. De minimumbijdrage (735,83 euro) als u als zelfstandige verklaart dat uw inkomen lager zal zijn dan de minimumdrempel van 12.870,43 euro
    2. Tweemaal de minimumbijdrage (1.471,67 euro) als u als zelfstandige verklaart dat uw inkomen lager zal zijn dan tweemaal de minimumdrempel ( 25.740,87 euro)

Als nadien blijkt dat u te lage voorlopige bijdragen betaald heeft, zal u een verhoging opgelegd krijgen.  Tijdens deze overgangsfase raden wij u daarom aan om de wettelijke voorlopige bijdragen te betalen. Een verlaagde bijdrage raden we af omdat u dan verhogingen te wachten staan bij een onderschatting van het inkomen.

Vanaf 2018 betaalt u sociale bijdragen tijdens het jaar waarin deze effectief behaald werden.