Cateringkosten bij publicitaire evenementen: BTW aftrekbaar!

Zakenvrouw op buffet bedrijfsevent
08 apr

Tot vandaag heeft de BTW-administratie de BTW-aftrek op cateringkosten (spijzen en dranken) steeds geweigerd. Zelfs al maakte u deze kosten voor een publicitair evenement van uw onderneming.

Recent heeft de BTW–administratie het geweer van schouder veranderd. Door een recent gepubliceerde beslissing aanvaardt de Administratie nu het recht op aftrek van BTW op cateringkosten die een BTW-plichtige maakt in het kader van een publicitair evenement. Ze benadrukt wel dat de BTW-plichtige moet aantonen dat  hij de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt voor een verkoopsbevorderend, publicitair evenement (aan de hand van reclamebrochures, flyers, uitnodigingen,…).

De recente beslissing laat BTW-plichtigen toe om tot 1 januari 2012 terug te gaan om de BTW op deze cateringkosten te recupereren.  Om de BTW op kosten te kunnen aftrekken, moet u uiteraard over een regelmatige factuur beschikken.