Startende ondernemers krijgen een duwtje in de rug

Eigenaar bloemenwinkel neemt bestellingen aan
12 mei

Financiering krijgen voor een startende onderneming is vaak niet gemakkelijk. De regering wil startende ondernemers nu een duwtje in de rug geven. Hoe?

 • De regering wil particulieren aanmoedigen tot ‘crowdfunding’ van starters met een belastingvermindering voor een kapitaalinbreng en een fiscale vrijstelling voor interesten op een lening.
 • Starters kunnen vrijgesteld worden van bedrijfsvoorheffing en zien dus zo hun loonkost dalen.

Enkel voor startende KMO’s

De maatregelen gelden voor startende KMO’s:

 • KMO
  • Laatste en voorlaatste boekjaar beoordelen (starters dienen inschatting te goeder trouw te maken bij het begin van het boekjaar)
  • Ook eenmanszaken komen in aanmerking (cfr. hogervermelde categorieën)

 

  Micro-onderneming Kleine onderneming Middelgrote onderneming
Balanstotaal max. € 350.000 max. € 3.650.000 max. € 20.000.000
Omzet (excl. BTW) max. € 700.000 max. € 7.300.000 max. € 40.000.000
Gemiddeld personeel max. 10 max. 50 max. 50
 
 • Startend
  • 4 jaar (vanaf inschrijving in KBO)
  • NIET startend: vennootschappen die voortspruiten uit fusie ofsplitsing

Fiscale voordelen bij risicokapitaal

Voor het verstrekken van risicokapitaal geniet u deze voordelen:

 • Belastingvermindering voor natuurlijke personen die instappen in kapitaal van een startende ondernemer
 • 30% voor investeringen in kleine ondernemingen en 45% voor investeringen in micro-ondernemingen
 • Belastingvermindering begrensd
 • Kapitaalinbreng van maximaal 100.000,00 euro per jaar en per belastingplichtige
 • Vennootschap kan maximaal 250.000,00 euro aan dergelijk kapitaal ophalen
 • Belastingvermindering slechts definitief verworven als aandelen 4 jaar aangehouden worden (indien minder lang wordt een deel van de vermindering teruggenomen via een belastingvermeerdering)
 • Moet gaan om een betaling in geld (NIET: inbrengen in natura)
 • Geld mag niet gebruikt worden voor dividenden uit te keren, aandelen aan te kopen of leningen te verstrekken
 • Niet voor bedrijfsleiders die aandelen in hun eigen vennootschap verwerven
 • Bepaalde vennootschappen komen niet in aanmerking (bv.  patrimoniumvennootschappen, tenzij onroerend goed bestemd is voor verhuur aan derden,…)
 • Combinatie met verlaagde dividendbelasting van 15% is mogelijk

Fiscale voordelen bij lening

Voor het verstrekken van een lening geniet u deze voordelen:

 • Vrijstelling van roerende voorheffing en personenbelasting voor interesten op de lening
 • Beperkt tot leningen via tussenkomst van een crowdfundingplatform (dus geen rechtstreekse leningen aan starters)
 • Leningbedrag beperkt tot 15.000,00 euro
 • Ook mogelijk voor leningen aan middelgrote ondernemingen
 • Bedrijfsleiders worden niet uitgesloten van deze gunstmaatregel
 • Leningen dienen minimaal voor een periode van 4 jaar afgesloten te worden

Daling van de loonkost voor starters

Starters kunnen vrijgesteld worden van een gedeelte van hun bedrijfsvoorheffing:

 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
  • Kleine onderneming: vrijstelling van 10%
  • Micro-onderneming: vrijstelling van 20%
 • Periode: 4 jaar

Inwerkingtreding

Al deze maatregelen treden in werking op 1 juli 2015

Tags: