Overgangsmaatregel voor liquidatiereserve voor aanslagjaren 2013 en 2014

vrouw met rekenmachine in kantoor
21 mei

In een vorig artikel over de nieuwe regeling voor de liquidatiereserve haalden we het al aan. De nieuwe regering voorziet in de permanente mogelijkheid voor KMO-vennootschappen om vanaf aanslagjaar 2015 elk jaar een liquidatiereserve aan te leggen uit de boekhoudkundige winsten van het betrokken boekjaar. Op die liquidatiereserve betaalt u een afzonderlijke aanslag van 10%.

Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van vele zelfstandigen heeft de regering beslist om deze mogelijkheid ook toe te laten voor de aanslagjaren 2013 en 2014. Dit zou dan de zogenaamde “bijzondere liquidatiereserve” zijn.

Deze bijzondere liquidatiereserve moet u voor het aanslagjaar 2013 uiterlijk 31 december 2015 aangelegd hebben. De liquidatiereserve voor aanslagjaar 2014 moet op 31 december 2016 een feit zijn. Wat betreft de voorwaarden en modaliteiten voor deze bijzondere liquidatiereserve verwijzen we u door naar ons eerder artikel over de liquidatiereserve.

De bijzondere aanslag van 10% voor aanslagjaar 2013 moet u uiterlijk 30 november 2015 betalen. De aanslag voor aanslagjaar 2014 moet uiterlijk 30 november 2016 overgeschreven zijn op de rekening van de fiscus. U wilt graag meer info over deze gunstige maatregel en wat hij voor u kan betekenen? Contacteer ons voor meer info.