Kosten van een tweede verblijf dichtbij uw tewerkstellingsplaats aftrekbaar als beroepskost?

appartement aan zee
02 jul

Een tweede verblijfplaats huren

Het Hof van Cassatie heeft al meermaals aanvaard dat een tweede verblijfsplaats huren als beroepskost aftrekbaar kan zijn. Met die voorwaarde dat uw beroepswerkzaamheid dit vereist.

De belastingadministratie heeft zich al bij deze rechtspraak neergelegd en aanvaardt de fiscale aftrekbaarheid onder de volgende voorwaarden:

  • De tweede verblijfplaats laat toe om abnormaal lange of ongewoon moeilijke verplaatsingen van en naar de plaats van tewerkstelling te vermijden
  • Of de tweede verblijfplaats is een noodzaak omdat de belastingplichtige door zijn werkgever buiten de werkuren kan worden teruggeroepen

Wat dan met de aankoop van een tweede verblijfsplaats?

De rulingcommissie heeft al aangegeven dat de beroepswerkzaamheid van de aanvrager aanleiding kan geven tot de aankoop van een tweede verblijfsplaats. En dus fiscaal aftrekbaar kan zijn. Maar ze oordeelt ook dat de keuze om een appartement aan te kopen in plaats van er een te huren, een persoonlijke overweging is. De koper ziet er een financiële belegging op lange termijn in.

Zo aanvaardt de Rulingcommissie de fiscaal aftrekbare uitgaven voor de aankoop slechts voor het bedrag van de huurprijs van een vergelijkbaar appartement. Toch leidt deze beperking van de Rulingcommissie in de praktijk tot weinig verschil. Want de jaarlijkse afschrijvingsannuïteit voor een doorsnee appartement ligt gewoonlijk lager dan de jaarlijkse huurprijs.