Verbouwing, nieuwbouw of uitbreidingswerken tegen 6% BTW?

bovenaanzicht werktafel met verbouwplan en gereedschap
16 jul

Is uw huis dringend aan renovatie toe? U wilt graag een aantal werken laten uitvoeren door een bekwaam vakman? Uiteraard wilt u ook graag zo weining mogelijk BTW betalen. Om te kunnen genieten van het gunstig 6% BTW tarief moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn.

1. Minstens 5 jaar oud!

Uw woning moet minstens 5 jaar oud zijn om voor het gunstige 6% BTW tarief in aanmerking te komen. En opgelet: vanaf  1 januari 2016 wordt dat zelfs 10 jaar! Werken die u in de loop van het 5de jaar verricht, komen trouwens ook in aanmerking.

2. Hoofdzakelijk privé-gebruik

U gebruikt ze niet uitsluitend voor privé-doeleinden, maar wel hoofdzakelijk privé. Hoofdzalijk privé betekent meer dan 50%.

Gebruikt u uw woning voor minder dan 50% privé? Dan betaalt u voor werken die betrekking hebben op het privé-gedeelte 6% BTW. Voor werken die betrekking hebben op het beroepsgedeelte betaalt u  21% BTW.

3. Al een woning voor de werken of pas na de werken?

Moet het om een woning gaan al voor de werken starten of pas NA de werken? Het Hof van Cassatie heeft hierover geoordeeld dat alleen de bestemming NA de uitvoering van de werken van belang is. U kunt dus een schuur of een fabriek tot woning omvormen tegen 6% BTW.

4. Renovatie: een must! 

Het moet gaan om een renovatie. Er is sprake van een renovatie als werken op relevante wijze steunen op de oude dragende muren.

5. En uitbreidingswerken?

Uitbreidingswerken kunnen aan 6% BTW onder de volgende twee voorwaarden:

·       Totale oppervlakte van het oude gedeelte is groter dan helft van totale oppervlakte van de woning na uitvoering van de werken.

Het nieuwe gedeelte moet het oude gedeelte ‘aanvullen’ en er één geheel mee vormen.

Tags: