Gunstmaatregelen voor startende vennootschappen

klant in kledingwinkel geeft creditkaart aan verkoopster
14 sep

In mei hadden we u er al over ingelicht, maar met de stemming van de Programmawet op 24 juli zijn enkele gunstmaatregelen voor startende ondernemingen effectief ingevoerd. Wat houden deze gunstmaatregelen precies in?

Gunstmaatregelen voor startende kleine vennootschappen en eenmanszaken

De ingevoerde gunstmaatregelen zijn bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen en eenmanszaken. Het moet om een startende onderneming gaan: een vennootschap of eenmanszaak die nog geen 48 maanden actief is.

Tax shelter voor startende vennootschappen

Natuurlijke personen die investeren in het kapitaal van een startende onderneming krijgen een belastingvermindering van 30% op de sommen die geïnvesteerd werden gedurende het betreffende belastbaar tijdperk. Als het gaat om een investering in een zogenaamde micro-onderneming (balanstotaal van maximaal 350.000,00 euro, maximum omzet 700.000,00 euro en gemiddeld personeelsbestand maximum 10) betreft, loopt de belastingvermindering zelfs op tot 45%.

Daling loonkost door vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Beginnende kleine vennootschappen en eenmanszaken kunnen genieten van een daling van hun loonkost. Zo hoeven startende ondernemingen 10% van de bedrijfsvoorheffing niet door te storten  tijdens de eerste 48 maanden vanaf de inschrijving in het KBO (dit geldt niet voor de bedrijfsvoorheffing op lonen van bedrijfsleiders). Deze 10% loopt zelfs op tot 20% als het om een micro-onderneming gaat.

Vrijstelling roerende voorheffing op interest

Natuurlijke personen krijgen absolute vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van 15.000,00 euro aan interesten op één of meerdere leningen aan startende ondernemingen. De lening moet verkregen zijn via crowdfunding of een crowdsourcing platform.