Gratis app van Voka om fraude op te sporen

screenprint website www.wettelijke-pubicaties.be
21 sep

Recent kwamen een aantal fraudegevallen aan het licht. Enkele bedrijven werden het slachtoffer van fraude met een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Een paar criminelen deden zich ten onrechte voor als gedelegeerd bestuurder van een vennootschap en lieten dit publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Met die publicatie probeerden de criminelen vervolgens geld afhandig te maken bij de bank. Gedupeerde bedrijfsleiders moesten zich dan tegen betaling opnieuw laten inschrijven in het Belgisch Staatsblad als baas van hun eigen bedrijf.

Deze nieuwe vorm van oplichting toont aan dat er een ernstig probleem is van ontoereikende controle op de publicaties door de griffies van de Rechtbank van Koophandel.

Om dit te voorkomen heeft Voka nu een website gelanceerd waar bedrijven zich gratis kunnen registreren aan de hand van hun KBO-nummer, naam, adres en e-mail. Wanneer dan een nieuwe publicatie in het Belgisch Staatsblad verschijnt, krijgen de bedrijfsleiders hier onmiddellijk een melding van.

De app is gratis beschikbaar voor alle bedrijven op www.wettelijke-publicaties.be