Factuur opnieuw de basis voor de BTW

Factuur
16 okt

Huidige regel: datum niet bepalend voor opeisbaarheid BTW

Kent u de huidige facturatieregels? Sinds 2013 is de datum van de factuur niet langer bepalend voor de opeisbaarheid van de BTW. Momenteel wordt die bepaald door de datum van de levering van goederen of de voltooiing van de dienst.

Een voorbeeld van de huidige BTW-regeling

U levert goederen op 15 september 2015. U factureert op 5 oktober 2015. Dan moet de BTW op die factuur via de BTW-aangifte van het derde kwartaal of van september 2015 betaald worden.

Vanaf 2016: factuurdatum bepaalt opeisbaarheid BTW

Vanaf 2016 wordt het de factuurdatum  die bepalend wordt voor de opeisbaarheid van de BTW. U wordt dan geacht steeds tijdig te factureren: dit wil zeggen uiterlijk de 15de van de maand die volgt op levering/dienst.

Een voorbeeld van de nieuwe BTW-regeling

Een onderneming levert goederen aan een klant op 20 februari 2016. Op 25 februari reikt ze de factuur uit. Deze factuur dient gerapporteerd te worden in de BTW-aangifte over de maand februari (als de onderneming een maandaangever is). Sowieso heeft de onderneming tijd tot 15 maart om de factuur uit te reiken. Stel dus dat onderneming de factuur uitreikt op 4 maart, dan verschuift de rapportering naar de BTW-aangifte over maart.

BTW ook opeisbaar bij ontvangst voorafbetaling

Zoals vroeger blijft de BTW ook wel opeisbaar bij de ontvangst van een gehele of gedeeltelijke voorafbetaling. Voor leveringen van goederen en verrichten van diensten aan particulieren waarbij men niet de verplichting heeft om een factuur uit te reiken, blijft de BTW zoals vandaag opeisbaar op het tijdstip waarop betaling ontvangen wordt.

Uitzondering: facturen aan overheden

Een uitzondering op de regels hierboven zijn de facturen aan overheden. Daar is de BTW pas opeisbaar als de factuur betaald wordt. Het feit dat de factuur voordien is afgeleverd, verandert hier niets aan.

Tags: