Drempel voor BTW-vrijstelling verhoogd naar EUR 25.000,00

Zakenvrouw met rekenmachine aan bureau
21 okt

Met de vrijstellingsregeling hoeven kleine ondernemingen aan  de meeste verplichtingen van de normale BTW-regeling niet te voldoen. Sinds april 2014 bedraagt de drempel voor de BTW-vrijstelling een jaaromzet van maximum 15.000,00 euro.

Nieuwe drempel BTW-vrijstelling vanaf 1 januari 2016

Op 4 september 2015 heeft de regering een wetsvoorstel ingediend om deze drempel te verhogen naar 25.000,00 euro. De nieuwe drempel zal in principe van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016. Een vennootschap die dus in het voorafgaande kalenderjaar een omzet van maximaal 25.000,00 euro heeft behaald, kan vanaf 1 januari 2016 van de vrijstellingsregeling genieten.

De vrijstellingsregeling samengevat

 Van welke vrijstellingen kunnen kleine ondernemingen genieten? Welke verplichtingen houdt ze wel in?

  • Ze moeten geen BTW aanrekenen – de BTW die hen in rekening is gebracht is uiteraard ook niet aftrekbaar
  • Ze moeten geen BTW-aangiftes indienen
  • het is een facultatief systeem: u kunt er ook voor opteren om de normale regeling van de BTW toe te passen
  • De vrijstelling moet u schriftelijk melden aan het BTW-controlekantoor
  • Op de facturen die u als kleine onderneming uitreikt moet u de volgende vermelding opnemen: “Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”
  • U bent moet geen BTW-aangiftes indienen, maar wel jaarlijks een klantenlisting opstellen

Wat als de vrijstellingsregeling vervalt?

Als het totaalbedrag omzet in de loop van het kalenderjaar meer dan 15.000,00 euro bedraagt (25.000,00 euro vanaf 1 januari 2016), vervalt de vrijstellingsregeling.  Vanaf de eerste handeling die de grens overstijg, bent u aan de normale regeling onderworpen. U dient dan ook  zelf het BTW-controlekantoor op de hoogte te brengen. Is de overschrijding van deze grenzen uitzonderlijk is en bedraagt ze niet meer dan 10%? Dan kunt u het voordeel van de vrijstellingsregeling toch behouden.