Volledige vrijstelling werkgeversbijdragen voor 1ste werknemer

Groep jonge werknemers
17 nov

Vanaf 1 januari 2016 kunnen zelfstandigen en KMO’s volop gebruik maken van een nieuwe steunmaatregel van de regering. Zo genieten ze van een volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen op hun eerste aanwerving. Voor de 2de tot de 6de werknemer gelden verminderde werkgeversbijdragen.

We kennen momenteel nog niet alle modaliteiten. Maar dit zijn alvast enkele praktische zaken die vanaf 2016 van toepassingen zullen zijn:

1ste werknemer: volledige vrijstelling werkgeversbijdragen

Vanaf 1 januari 2016 tot eind 2020 geniet u als ‘nieuwe werkgever’  vaneen nagenoeg volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen op uw eerste aanwerving. Deze nieuwe vrijstellingsregeling kunt u toepassen op de aanwervingen die aanvangen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020. De vrijstelling geldt gedurende de volledige tewerkstellingsperiode, dus in principe voor onbepaalde duur.

‘Nieuwe werkgever

U moet wel een zogenaamde “nieuwe” werkgever zijn om van de vrijstelling te kunnen genieten. Dit is een werkgever die ofwel nooit, ofwel sedert ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming, niet onderworpen is geweest aan de RSZ-wet. Wat u dan nog effectief verschuldigd blijft aan werkgeversbijdragen verschilt naargelang het gaat over een arbeider of een bediende en naargelang de grootte en de aard van de onderneming.

2de tot 5de werknemer: verminderde werkgeversbijdragen

Gedurende diezelfde periode van 2016 tot eind 2020 heeft de regering ook de patronale verminderingen voor de tweede tot de vijfde aanwerving verhoogd.

Ook voor de 6de werknemer geniet u van een vermindering

Ook voor een zesde aanwerving zal u vanaf begin 2016 van een vermindering van de werkgeversbijdrage kunnen genieten.

Extra ademruimte voor KMO’s en zelfstandigen

Deze steunmaatregel kan effectief resulteren in extra ademruimte voor zelfstandigen en KMO’s. Aarzel dus zeker niet om dit op te nemen met uw sociaal secretariaat.