Betalingen aan belastingparadijzen? Let op!

Monaco
23 nov

Wat zijn belastingparadijzen?

De wetgever onderscheidt twee categorieën van zogenaamde belastingparadijzen:

  1. Landen die niet volledig meewerken met de OESO voor wat betreft het uitwisselen van inlichtingen (vb. Cyprus, Luxemburg, Seychellen,…)
  2. Landen met een nominaal belastingtarief lager dan 10%:  deze landen zijn specifiek opgenomen in een bijlage bij de wetgeving (vb. Andorra, Jersey, Guernsey, Monaco,…)

Betalingen aangeven in een speciaal formulier

Heeft u een Belgische vennootschap in België en bent u onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Betaalt u rechtstreeks of onrechtstreeks aan personen in zo’n belastingparadijs?  Dan bent u sinds 1 januari 2010 verplicht deze betaling aan te geven in een speciaal formulier. U moet deze betalingen slechts aangegeven als ze in het totaal minstens gelijk zijn aan 100.000 euro in een bepaald belastbaar tijdperk.

Fiscaal aftrekbaar of niet aftrekbaar?

Rapporteert u deze betalingen niet correct, dan worden ze in principe beschouwd als fiscaal niet-aftrekbaar. Als u de betalingen wel correct rapporteert, moet u aantonen dat de betalingen verricht zijn ‘met personen andere dan artificiële constructies’ en ‘in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen’.