Nieuwe BTW-regeling voor bestuurders-rechtspersonen: uitstel tot 1 april 2016

Bestuurder vennootschap geeft presentatie
03 dec

Vergoedingen bestuurders-rechtspersonen aan gewone BTW-regels onderworpen

Onder druk van Europa zullen bestuurders, die als rechtspersoon optreden, onderworpen worden aan de gewone BTW-regels. Deze nieuwe regeling zal gelden voor alle vergoedingen die bestuurders-rechtspersonen in het kader van hun mandaat ontvangen: vaste periodieke vergoedingen, tantièmes, presentiegelden,…

Nieuwe BTW-regeling 2de keer uitgesteld

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze regeling zou ingaan op 1 januari 2015. Deze ingangsdatum werd een eerste keer uitgesteld tot 1 januari 2016. Maar blijkbaar is de administratieve verduidelijking nog altijd niet helemaal rond. Daarom wordt  de BTW-plicht voor bestuurders-rechtspersonen nogmaals met drie maanden uitgesteld.

Als u rekening houdt met de nieuwe regels over de opeisbaarheid van de BTW (zie ook onze   nieuwsbrief van…), kunt u de oude regeling niet meer toepassen voor facturen die uitgereikt worden na 31 maart 2016. Wordt een factuur uitgereikt na deze datum, dan dreigt de bestuurdersvergoeding wel onderworpen te zijn aan de BTW, zelfs als deze factuur slaat op prestaties van voor 31 maart 2016.

Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Aangezien de gewone BTW-regels van toepassing zullen zijn op bestuurders-rechtspersonen, kunnen zij ook in aanmerking komen voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Het komt er dan op neer komt dat zij geen BTW dienen aan te rekenen.

Zoals in een vorig artikel ook uitgelegd, kan een rechtspersoon als kleine onderneming erkend worden als de jaaromzet de drempel van 15.000 euro exclusief BTW niet overschrijdt. Inmiddels wil de regering deze drempel vanaf 2016 verhogen tot 25.000 euro. 

Tags: