Prestaties artsen niet langer volledig vrijgesteld van BTW?

Artsen
14 dec

Artsen zullen vanaf 2016 voor sommige prestaties BTW-plichtig worden. Voor de gewone medische behandelingen blijven ze uiteraard vrijgesteld van BTW. Hetzelfde geldt voor tandartsen en kinesitherapeuten.

Schoonheidingrepen onderworpen aan BTW

Maar deze vrijstelling zal vanaf 2016 niet meer voor schoonheidsingrepen gelden. Bedoeld zijn hier dan de behandelingen van louter cosmetische of esthetische aard die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds. Deze ingrepen zullen vanaf 2016 aan BTW onderworpen worden.

Wettelijk erkende paramedici

Daarnaast zullen vanaf 2016 ook enkel de wettelijk erkende paramedici nog een BTW-vrijstelling kunnen genieten. En dit geldt dan bovendien ook alleen voor de behandelingen die  het ziekenfonds terugbetaalt.

Diegenen die erkend zijn, worden limitatief opgesomd in de wet zodat daar geen discussie over bestaat. Erkend zijn o.m. diëtisten, logopedisten en ergotherapeuten. De osteopaten en chiropractors zijn daarentegen niet erkend.

Tags: