De digitale investeringsaftrek

01 feb

Voor kleine vennootschappen en kleine zelfstandigen geldt vanaf boekjaar 2015 een zogenaamde ‘digitale investeringsaftrek’. Dat is een aftrek die u voor de volgende investeringen kan verkrijgen:

  • Investeringen in hard-en software voor digitale betalings- en facturatiesystemen
  • Investeringen in hard-en software voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  • Daarbij horende aanvullende investeringen

Voor elk van de bovengaande investeringen geldt dat het om nieuwe investeringen moet gaan en dat ze over ten minste drie jaar moeten afgeschreven worden. De aftrek bedraagt 13,5% van de aanschaffingswaarde van de investering. Belangrijk is dat u uw leverancier op de factuur laat opnemen dat de investeringen voldoen aan de gestelde voorwaarden voor de investeringsaftrek.