Nieuwe circulaire aangaande aftrek BTW op gemengde bedrijfsmiddelen

zakenman opent auto
04 feb

De BTW-administratie verduidelijkt met een nieuwe circulaire nog eens de BTW-aftrek op gemengde bedrijfsmiddelen.

Bedrijfsmiddel

Bedrijfsmiddelen zijn activa die u aankoopt voor uw zaak en die u in principe ook afschrijft. Die investeringen moeten ook 1.000,00 euro of meer excl. BTW kosten om als ‘bedrijfsmiddel’ beschouwd te worden. Als u deze bedrijfsmiddelen niet 100% beroepsmatig gebruikt, dan spreken we van gemengd gebruik.

Gemengd gebruik

In geval van gemengd gebruik trekt u de BTW af in functie van het beroepsmatig gebruik. Gebruikt u de investering bv. voor 40% privé, dan kunt u de BTW voor slechts 60% aftrekken.

Uiteraard is het beroepsmatig gebruik van uw investering niet altijd gemakkelijk te bepalen. Vandaar dat het beroepsgebruik ook forfaitair op 75% kan bepaald worden. Dit forfait van 75% kunt u niet gebruiken voor aankopen die u vooral privé inzet en dus nauwelijks beroepsmatig.

Afzonderlijke regeling voor auto’s en motorfietsen

Voor wagens heeft de BTW-administratie een afzonderlijke regeling uitgewerkt. Om het beroepsmatig gebruik van een wagen (of een motorfiets) te bepalen, kiest u uit drie methodes.

1. Kilometeradministratie

 1. Dagdagelijks bijhouden van alle beroepsmatige verplaatsingen
 2. Manueel of via een aangepast GPS-systeem
 3. Het percentage beroepsgebruik wordt bekomen door het aantal beroepsmatig afgelegde kilometers te plaatsen ten opzichte van het totaal aantal kilometers
 4. Er kan nooit meer dan 50% van de BTW gerecupereerd worden
 5. Voor handelsvertegenwoordigers wordt er automatisch van uitgegaan dat hun beroepsgebruik minimaal 50% is

2. Woon-werkverkeer

 1. Percentage privé-gebruik wordt bepaald volgens de volgende formule:
  Afstand woon-werk x 2 x 200 werkdagen + 6000 andere privé-kilometers/totale afstand op jaarbasis
 2. Indien uw woonplaats dezelfde als de werkplaats is, is de woon-werkafstand nul
 3. Deze methode kan slechts toegepast worden voor één auto per gebruiker
 4. Verplaatsing met bedrijfswagen door een werknemer van een bouwbedrijf naar de maatschappelijke zetel om van daaruit gezamenlijk verder te rijden naar een werf, wordt niet langer aanzien als woon-werkverkeer. Dit geldt ook indien de werknemer naar de maatschappelijke zetel rijdt om daar materialen te gaan ophalen

3. Vast forfait van 35%

 1. Eenvoudige methode – forfaitair 35% BTW-aftrek
 2. Indien gekozen voor deze methode, is deze ook wel 4 jaar vol te houden en toe te passen op al uw gemengd gebruikte auto’s en motorfietsen