Hoeveel interesten op uw rekening-courant?

accountant maakt berekeningen
19 feb

Interesten op de rekening-courant: fiscaal interessant

Het aanrekenen van interesten op zo’n rekening-courant (R/c) is fiscaal interessant. Enerzijds is de interest een 100% aftrekbare kost voor uw vennootschap, terwijl u er ‘slechts’ 27% op betaalt.

Discussie met de controleur over de interest

De fiscale wetgeving heeft wel een aantal voorwaarden voorzien opdat de interest effectief aftrekbaar zou zijn voor de vennootschap:

  • De geldlening mag niet hoger zijn dan het eigen vermogen van de vennootschap
  • De interest die u aanrekent, moet een marktconforme interest zijn

Over de interest die aangerekend wordt, ontstaan er vaak discussies met de controleur. De controleur stelt dan lagere interestvoeten voorop dan die die u zelf of uw accountant hanteert.

Rechterlijk uitspraken in het voordeel van de belastingplichtige

Sinds 2010 zijn er al een aantal rechterlijke uitspraken geweest in het voordeel van de belastingplichtige die de lening via R/c vergelijkbaar stelt met een kaskrediet. Recent werd dit nogmaals bevestigd door het Hof van Beroep van Bergen.

Deze uitspraken stellen uw R/c-tegoed vergelijkbaar met een kaskrediet waarvoor sowieso hogere interestvoeten gelden dan voor een termijnlening. U onderbouwt deze hogere interestvoet best met concrete gegevens uit bv. een offerte van een bank of statistieken van de Nationale Bank.