Nieuw tarief notionele interestaftrek

Notionele interestaftrek
29 mrt

Notionele interestaftrek of aftrek voor risicokapitaal

Notionele interestaftrek betekent dat vennootschappen een fictieve rente kunnen aftrekken van hun winst. Officieel heet deze regeling 'aftrek voor risicokapitaal'. De notionele interestaftrek bestaat al sedert 2006. De bedoeling was de fiscale discriminatie tussen financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen vermogen weg te werken. Als u financierde met vreemd vermogen kon u immers de interesten die u betaald had in mindering brengen van uw fiscaal resultaat. Wist u dat het woord notioneel officieel eigenlijk niet bestaat? Het is afgeleid van het Franse woord ‘notion’ (concept, notie, denkbeeld, begrip) en verwijst naar het idee erachter: rentekosten die puur denkbeeldig zijn.

Het tarief voor de notionele interestaftrek: verder gedaald

Vanaf aanslagjaar 2017 wordt dit tarief vastgesteld op 1,131%. Voor KMO’s wordt dit tarief verhoogd tot 1,631%.

Vragen over wat de notionele interestaftrek voor uw onderneming kan betekenen? Bel 03/380 17 80 of mail naar info@accova.be