Het kassaticket van de witte kassa: voldoende als bewijs van beroepsmatig restaurantbezoek?

vrouw betaalt restaurantbezoek met kredietkaart
01 apr

Verwarring over de verplichting witte kassa: wie wel? wie niet?

U weet ongetwijfeld dat restaurants er sinds begin 2016 verplicht een witte kassa op nahouden.  Het is te zeggen: horecazaken met een omzet van meer dan 25 000 euro uit voeding moeten een geregistreerd kassasysteem installeren. In december 2015 paste de regering de regeling nog aan. Volgens de oorspronkelijke wet was de witte kassa verplicht als de zaak ‘regelmatig’ maaltijden serveerde. In een circulaire werd die ‘regelmatig’ benoemd als 10% van de omzet. De Raad van State verwierp deze circulaire echter. En nu is er dus de nieuwe regeling in voege die stelt dat zaken die minstens 25000 euro omzet uit voeding halen, een witte kassa erop moeten nahouden. Voor zaken waar de witte kassa sowieso al verplicht was, ging de regeling zoals gepland in op 1 januari 2016. Andere zaken die volgens de nieuwe regeling nu toch ook een geregistreerde kassa nodig hebben, moeten zich voor 1 april 2016 aanmelden. Vanaf 2017 moeten ook zij de regels echt toepassen.

Uitzonderingen op de nieuwe regel

En zoals gewoonlijk, zijn er best wel wat uitzonderingen op deze regel. Belastingplichtigen die onderaannemers gebruiken, zijn vrijgesteld. Denken we aan sportclubs, of organisatoren van evenementen. De onderaannemers zelf hebben het systeem wel nodig. Ook hotels en bedrijfsrestaurants genieten een vrijstelling.

Wel of geen klassiek BTW-bonnetje?

In sommige restaurant zult u nu dus nog enkel een kasticket afkomstig uit die witte kassa krijgen en niet langer het vroegere BTW-bonnetje. Dit kassaticket volstaat nu als bewijsstuk voor de aftrek van de restaurantkosten. Komt u in een etablissement waar nog geen geregistreerde kassa geïnstalleerd is, dan krijgt u nog het alom bekende, oude BTW-bonnetje.

Tips voor de geldige aftrek van restaurantkosten

We geven u twee tips voor de geldige aftrekt van uw restaurantkosten:

  1. Noteer op het ticket de naam en functie van uw tafelgenoten. Zo kunt u bij een fiscale controle makkelijk aantonen dat het etentje beroepsmatig was.
  2. Betaal met uw zakelijke bankkaart.