Hoeveel ‘eigen inkomen’ mag uw kind hebben?

Werknemer begeleidt student
22 apr

Kinderen ten laste? Fiscale voordelen!

Heeft u één of meerdere kinderen ten laste? Dan brengt dat voor u privé de nodige fiscale voordelen met zich mee. Zo zal de zogenaamde belastingvrije som hoger liggen als u één of meerdere kinderen ten laste heeft. De belastingvrije som is het bedrag waarover u geen belastingen betaalt. Met kinderen ten laste betaalt u  dus minder belastingen.

Maar kan uw kind fiscaal nog als ten laste aangemerkt worden?

Om te bepalen of uw kind fiscaal nog als ten laste aangemerkt kan worden, bekijken we de netto bestaansmiddelen van uw kind gedurende het inkomstenjaar. Voor inkomstenjaar 2016 mag uw kind maximaal 3 140 euro netto bestaansmiddelen verworven hebben . Bent u alleenstaande, dan bedraagt het maximum aan verworven bestaansmiddelen 4 560 euro.

Wat met een studentenjob of onderhoudsuitkering?

Wat verstaan we onder netto bestaansmiddelen? Dit zijn alle bruto-inkomsten verminderd met de werkelijke kosten, ofwel met een forfaitaire aftrek van 20%. Niet alle inkomsten van uw kind tellen echter mee om deze grens te bepalen. Zo tellen bepaalde inkomsten tot op zekere hoogte niet mee als netto bestaansmiddelen. Dat geldt voor inkomsten uit een studentenjob: tot 2600 euro per jaar. En in het geval van een onderhoudsuitkering bedraagt de grens 3120 euro per jaar.