Goedgekeurde en neergelegde jaarrekening nog corrigeren?

Goedgekeurde jaarrekening corrigeren
28 apr

Vergissing in neergelegde jaarrekening

U stelt uw jaarrekening op, legt ze voor aan de Algemene Vergadering en uiteindelijk wordt de jaarrekening neergelegd. Maar wat merkt u dan? Er is een vergissing ingeslopen. Deze neergelegde jaarrekening maakt integraal deel uit van uw fiscale aangifte. Deze vergissing kan dan ook aanzienlijke fiscale gevolgen hebben.

Corrigeren

U kunt uw fiscale aangifte nog corrigeren als er zich een materiële vergissing, een rechtsdwaling of een verkeerde appreciatie heeft voorgedaan. Wat verstaan we hieronder? Een boeking onder een verkeerde post van de balans of reken-of schrijffouten.

Beslissingen die u niet kunt terugdraaien

Wat kunt u niet corrigeren? Beslissingen. Wat verstaan we onder beslissingen? Bepaalde keuzes die u als vennootschap kunt maken en waarin de wetgeving u beleidsvrijheid laat. Denken we maar aan de waardering van voorraad, of de keuze om al dan niet een dividend uit te keren. Deze beslissingen kunt u niet terugdraaien…