Forfaitaire buitenlandse verblijfskosten: nieuwe bedragen

zakenman op hotelkamer
27 mei

Business trip: fiscaal aftrekbare kost

Een forfaitaire vergoeding voor de kosten van een business trip in het buitenland beschouwt de fiscus als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Deze terugbetaling is dus niet belastbaar in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ze ontvangt. Voor de werkgever daarentegen betreft de vergoeding wel een fiscaal aftrekbare kost.

Forfaitaire bedragen op de landenlijst van de fiscus

Om te bepalen welke bedragen u forfaitair inbrengt, raadpleegt u de landenlijst voor ambtenaren van Buitenlandse Zaken. De fiscus aanvaardt deze landenlijst uitdrukkelijk.

De dagvergoedingen worden geacht de uitgaven te dekken die u tijdens een dienstreis maakt voor eten, drank, lokaal vervoer en andere kleine uitgaven. Hotel-en reiskosten (tenzij vervoer te plaatse) zijn niet inbegrepen. Hiervoor moet u bewijsstukken voorleggen en gelden geen forfaits.

Beroep hoofdzakelijk in België

Belangrijk om weten: de fiscus aanvaardt de dagvergoedingen enkel voor werknemers en bedrijfsleiders die hoofdzakelijk een beroepswerkzaamheid in België uitoefenen en in het kader daarvan occasioneel of zelfs regelmatig dienstreizen naar het buitenland maken. Reist u normaliter zo goed als dagelijks als werknemer of bedrijfsleider van en naar het buitenland? Dan komen uw kosten hier niet voor in aanmerking.

Dagvergoedingen vanaf 1 april 2016

Hierbij een overzicht van de dagvergoedingen van onze buurlanden en de belangrijkste industrielanden zoals deze van toepassing zijn vanaf 1 april 2016:

 

Land Vergoeding Land Vergoeding

Australië

105

India

105

China

83

Italië

95

Duitsland

93

Japan

105

Frankrijk

95

Luxemburg

92

Groot-Brittannië

101

Nederland

93

Hong Kong

101

Rusland

105

India

105

Verenigde Staten

105

Italië

95

Zwitserland

105