Deeleconomie: voortaan ook belast?

illustratie deeleconomie
23 nov

In het digitale tijdperk waarin we leven, leveren particulieren steeds meer diensten aan elkaar via tal van elektronische platformen op het internet. Denkt u maar aan autodelen, Uber, Airbnb, thuisafgehaald.be, … De regering heeft voor dit nieuwe fenomeen, de zogenaamde deeleconomie, nu een apart, specifiek fiscaal tarief voorzien.

Specifiek fiscaal tarief voor de deeleconomie

De fiscus zal die betreffende diensten tegen 20% belasten. Dienstverleners uit de deeleconomie kunnen hun kosten aftrekken tegen 50%. Het effectieve belastingtarief in de praktijk bedraagt daarom dus 10%. Werkelijke kosten bewijzen, is daarbij niet toegelaten.

Voorwaarden

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, wilt u van dit specifiek fiscaal systeem  genieten:

  • U biedt uw diensten alleen aan particulieren aan (dus niet aan professionelen of rechtspersonen);
  • Uw diensten mogen geen verband houden met een bestaande beroepsactiviteit als zelfstandige of van de vennootschap waarvan men bedrijfsleider is (u kunt dus als zelfstandige kok bv. geen maaltijden aanbieden via thuisafgehaald.be);
  • Uw diensten moeten via het erkende platform lopen en dus ook de betalingen;
  • De belasting wordt ingehouden als een bronheffing (het platform houdt dus al de belasting in);
  • Uw inkomsten uit de deeleconomie mogen niet meer dan 5000 euro bruto bedragen (boven deze drempel beschouwt de fiscus deze inkomsten als beroepsinkomsten)

Goederen leveren en verhuur tellen niet mee!

Welke diensten kunnen nu onder dit nieuwe stelsel vallen? Onderhouden van een tuin, verstellen van kledij, geven van gitaarles,…. Al bij al blijft het toepassingsgebied toch eerder beperkt want twee belangrijke categorieën uit de deeleconomie vallen uit de boot: leveringen van goederen en verhuur. Zo zal de verkoop van kledij of huisraad via Kapaza of eBay niet onder de toepassing vallen. Autodelen valt er ook niet onder omdat het hier om de verhuur van wagens gaat. En ook Airbnb valt buiten de regeling omdat het om de verhuur van kamers gaat. Vallen uw diensten toch onder het nieuwe fiscale regime? Dan bent u vrijgesteld van btw en er geldt voor u geen inschrijvingsverplichting bij het KBO.

Is dit een vooruitgang?

De nieuwe regeling heeft het immers voorzien op verdiensten die tot op vandaag ontsnapten aan belastingen. De inkomsten uit dergelijke deeleconomie werden tot op de dag van vandaag veelal niet aangegeven bij de fiscus. Het is dan ook de specifieke bedoeling van de regering om deze inkomsten te gaan officialiseren.

Strikt genomen werden die inkomsten vroeger beschouwd als diverse inkomsten en werden ze belast aan 33%. Op die manier is er uiteraard wel een vooruitgang. Anderzijds lijkt dit ook een goedbedoelde poging om traditionele sectoren zoals de horeca en taxidiensten te ‘beschermen’ tegen deze nieuwe vormen van deeleconomie.