Lagere kilometervergoeding tot 30 juni 2017

zakenman rijdt in firmawagen
28 nov

Een werknemer (of bedrijfsleider) die zijn eigen wagen voor dienstverplaatsingen gebruikt, kan de kosten daarvan belastingvrij terugbetaald krijgen. U kunt ervoor kiezen het precieze bedrag te bepalen of u kiest een forfaitair bedrag. De forfaitaire kilometervergoeding wordt van overheidswege bepaald en wordt ieder jaar op 1 juli aangepast. Vanaf 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 bedraagt dit  kilometertarief 0,3363 euro per km (voorheen was dit nog 0,3412). Dit forfaitair bedrag is een maximumbedrag. U kunt als werkgever uw werknemer een lager vergoeding uitbetalen. Kiest u voor een hogere vergoeding dan het forfaitair bedrag, dan moeten en uw werknemer deze kosten bewijzen.