Tarieven roerende voorheffing even op een rijtje

eigenaar bloemenzaak
29 nov

Met de tax shift wil de regering de belasting op inkomsten uit arbeid verlagen en inkomsten uit privévermogen meer belasten. Daarom heeft de regering op 1 januari 2016 het standaardtarief voor dividenden van 25 naar 27% verhoogd. Het nieuws circuleert dat dit vanaf 1 januari 2017 nog eens opgetrokken zou worden naar 30%.

Vvpr-bis-regeling

Deze regeling geldt voor wie een vennootschap heeft opgericht sedert 1 juli 2013 of het kapitaal van de vennootschap heeft verhoogd in ruil voor nieuwe aandelen op naam (volledig volstort). U kunt de dividenden op deze aandelen tegen een lager tarief dan het standaardtarief uitbetalen, afhankelijk van het moment van uitkering. Op dividend van het eerste boekjaar na de oprichting of inbreng betaalt u 27% belasting. Voor het tweede boekjaar geldt een tarief van 20% en voor het derde boekjaar dat volgt op de oprichting of inbreng van het kapitaal betaalt u 15% belasting. Bijkomende voorwaarde: de aandeelhouder blijft ononderbroken eigenaar van de aandelen.

Uitkering liquidatiereserve

De wachtperiode voor de uitkering van een liquidatieperiode blijft vijf jaar. Na die vijf jaar kunt u uw vennootschapswinst uitkeren tegen 15%. De overheid heft een belasting van 10% op het ogenblik dat u de liquidatiereserve aanlegt en nog eens 5% op het moment van uw dividenduitkering.

Uitkering vastgeklikte reserves: enkel duurder de eerste twee jaar

Heeft u onderneming reserves ‘vastgeklikt’ tussen 1 juli 2013 en 30 september 2014 dan heeft u op dat moment 10% roerende voorheffing betaald. Betaalt u zich na een wachtperiode van drie jaar de uitkering uit, dan betaalt u 5% op het ogenblik van de kapitaalvermindering. Doet u dat vroeger (binnen de twee jaar voor een kleine vennootschap) dat bedraagt de roerende voorheffing 17% in het totaal, in plaats van 15%.