Goederen leveren aan het buitenland wordt minder omslachtig

logistiek export buitenland
09 dec

Als u als btw-plichtige goederen levert aan een btw-plichtige in een andere lidstaat van de EU, dan rekent u op de factuur geen BTW. De Europese Wet noemt dit een ‘intracommunautaire levering” en zo’n levering is in België en de andere lidstaten van de EU vrijgesteld van BTW.

Discussie bij btw-controle

Het is daarbij wel van belang dat u als verkoper kan aantonen dat de goederen België verlaten hebben met als bestemming een andere lidstaat. En het is vaak op dat vlak dat er discussies ontstaan met de btw-controleur. Waarom? Omdat het bewijs van vervoer vaak niet voorhanden is, bijvoorbeeld als uw buitenlandse klant de goederen zelf komt ophalen of uw klant het vervoer zelf verzorgt.

Bestemmingsdocument voldoet voortaan

Sinds 1 juni 2016 komt de regering daarin tegemoet. Wat is er veranderd?

  • Naast een conforme verkoopfactuur en betalingsbewijzen legt u enkel nog een zogenaamd “bestemmingsdocument” voor. Dit bestemmingsdocument laat u door de koper ondertekenen. Zo attesteert u eigenlijk dat de goederen in het bezit zijn van uw koper op een plaats buiten België, maar binnen de EU.
  • Als u dit bestemmingsdocument voorlegt, bent u niet langer verplicht om vervoersdocumenten voor te leggen.
  • Let wel, dit document wordt geacht juist te zijn tot de belastingdienst het bewijs van het tegendeel levert.

Wat staat er op dit ‘bestemmingsdocument’?

  • Naam, adres, btw-nummer van klant en leverancier;
  • Beschrijving van de geleverde goederen.