Aandelenopties voor de bedrijfsleider: fiscaal interessante verloningsvorm

zakenman houdt geld met strik vast
18 jan

In 2017 op zoek naar een interessante verloningsvorm voor uzelf als bedrijfsleider of uw werkend vennoot? Dividenduitkeringen en loonsverhogingen worden allemaal behoorlijk zwaar belast. Dat was in het verleden zo en dat zal dit jaar niet anders zijn. Een interessante alternatieve vorm van verloning zijn de aandelenopties die uw vennootschap toekent aan de bedrijfsleider of de werkende vennoot.

Aandelenopties als alternatief loon voor de bedrijfsleider

De vennootschap verloont de bedrijfsleider met aandelenopties. Hoeveel mogen die aandelenopties bedragen? Dat hangt af van het loon dat de bedrijfsleider opneemt uit de vennootschap.
Voor de vennootschap is er geen onmiddellijke cash-out. Wel betaalt de vennootschap binnen de twee maanden na de toekenning van de aandelenopties bedrijfsvoorheffing op het toegekende voordeel.
De bedrijfsleider wacht vervolgens verplicht minimum een jaar en maximum 10 jaar om de opties om te zetten in een uitbetaling op zijn persoonlijke bankrekening. Het is ook op dat ogenblik dat de vennootschap de uitbetaling opneemt als beroepskost.

Voorbeeld

U als bedrijfsleider van uw onderneming ontvangt een bruto jaarloon van 50 000 euro. De vennootschap kent u aandelenopties toe ter waarde van 89 500 euro. Uw vennootschap betaalt hier bedrijfsvoorheffing op binnen de termijn van 2 maand: 26.750 euro. Na verrekening van de sociale bijdragen houdt u persoonlijk circa 56 865 euro over na deze operatie. Dat komt neer op een rendement van circa 60%.

Voordelen en nadelen van aandelenopties als verloning

Zoals u zelf begrijpt, heeft deze verloning in de vorm van aandelenopties heel wat voordelen:

  • De vennootschapsbelasting van uw vennootschap daalt omdat de aandelenopties als beroepskost worden beschouwd.
  • De fiscus aanvaardt, onder welomschreven voorwaarden, deze vorm van verloning.
  • Dit stelsel komt in aanmerking voor pensioenopbouw.

Waar er voordelen zijn, bestaan er ook nadelen:

  • De bedrijfsvoorheffing op het gratis ter beschikking stellen van aandelenopties aan de bedrijfsleider, is binnen de twee maanden vanaf de terbeschikkingstelling door de vennootschap verschuldigd
  • Haalt uw vennootschap niet het gehoopte financiële resultaat, dan zal de uitbetaling van uw aandelenopties uitgesteld moeten worden.