Auto gekocht op het Autosalon? Gaat u voor renting of leasing?

man opent deur nieuwe wagen
20 jan

Waar doet u nu best aan? Om dat uit te maken is het belangrijk het verschil te kennen tussen deze begrippen.

Leasing

Als u uw auto least, koopt uw leasingmaatschappij – of met andere woorden de leasinggever – de auto die u gekozen heeft en least hem vervolgens aan u voor een bepaalde periode. Om het met boekhoudkundige termen uit te drukken: de leasingmaatschappij is de juridische eigenaar. U of uw onderneming wordt de economische eigenaar. U krijgt het gebruiksrecht en betaalt daar maandelijks een leasingvergoeding voor. Op het einde van de rit krijgt u de mogelijkheid de auto te kopen tegen minimum 1% en maximum 15% van de nieuwwaarde van de auto. Strikt genomen noemen we dit financiële leasing.

Renting

Renting – of ook  operationele leasing genoemd – loopt ook via een leasingmaatschappij, maar bij renting is er sprake van echte huur. De verhurende leasingmaatschappij koopt een auto en verhuurt hem vervolgens aan u. De leasingmaatschappij blijft zowel juridische als economische eigenaar. In het renting pakket zit vaak nog meer dan louter de huur van de auto, maar ook zaken zoals onderhoud, verzekering, pechbijstand … Ook bij renting kunt u de betreffende auto kopen na een bepaalde verhuurperiode. Bij renting of operationele leasing moet de aankoopoptie minstens 16% en mag ze maximaal 45% bedragen. 

Boekhoudkundig verschil tussen leasing en renting

Ook boekhoudkundig zijn er verschillen. Bij leasing wordt de leasingkost geboekt op de 25-rekening ‘vaste activa in leasing’ en afgeschreven via de 630-rekening ‘afschrijving op vaste activa in leasing’. Dat is hetzelfde als bij een klassieke lening. U kunt  met andere woorden dus de interest die u betaalt onder de vorm van een  leasingvergoeding aftrekken van uw resultaat. De afschrijvingen gebeuren volgens de normale gebruiksduur van het goed, niet volgens de duur van het contract.

Bij renting worden uw facturen rechtstreeks in kosten op de 61-rekening geboekt. Er zijn echter wel beperkingen aan de aftrek van autokosten.

Voor- en nadelen van renting en leasing

Zowel aan renting als leasing zijn er veel voordelen verbonden:

  • Wellicht het grootste voordeel is natuurlijk dat u geen centen van uw onderneming in een auto hoeft te investeren.
  • Uw auto blijft eigendom van de leasingmaatschappij. Daarom moet u geen waarborg neertellen.
  • U lost maandelijks af zoveel als u zelf kiest en betaalt meer of minder restwaarde voor de auto als het contract afloopt.
  • Weinig administratie omdat u zelf de auto niet moet aankopen.
  • Omdat u zelf de auto niet aankoopt, betaalt u ook niet de btw erop. U betaalt btw op het maandelijkse leasingbedrag.

En uiteraard zijn er ook nadelen:

  • Als u het contract met de leasingmaatschappij wil verbreken, betaalt u extra.
  • U betaalt de btw niet in één keer, maar uiteraard betaalt u er daarom wel rente op.

Waar kiest u voor?

Dat hangt vooral af van uw eigen specifieke situatie. En van de voorstellen die u krijgt van de leasingmaatschappijen. Wat houden die in? Wat betaalt u? Wat zit er in die prijs? Hoeveel extra betaalt u als u het contract vroegtijdig beëindigt? Spreek er daarom eerst over met uw accountant en laat u adviseren.

Vragen? Advies nodig? Bel Accova op 03 380 17 80 of stuur ons een mail