Btw-kwartaalvoorschotten definitief afgeschaft van april

Afschaffen BTW kwartaalvoorschotten
24 jan

We hadden u er in oktober al over bericht in ons artikel Afschaffing btw-kwartaalvoorschotten op komst. En die regeling die in de maak was, wordt vanaf april werkelijkheid: u hoeft vanaf het tweede kwartaal van dit jaar geen btw-voorschotten meer te betalen.

Kwartaalaangevers

Nu is het nog zo dat u per kwartaal een btw-kwartaalvoorschot betaalt als u gekozen hebt voor de kwartaalaangifte. Op de 20ste dag van de tweede en de derde maand van het kwartaal betaalt u een voorschot dat gelijk is aan een derde van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal. Maakt uw onderneming maar enkel facturen per jaar en misschien in bepaalde kwartalen zelfs helemaal geen factuur, dan betaalt u toch al btw in dat kwartaal. Al bent u eigenlijk geen btw verschuldigd.

Kwartaalaangevers en maandaangevers gelijk behandelen

Minister van financiën Johan Van Overtveldt heeft nu beslist om de betalingen van de btw-kwartaalvoorschotten definitief af te schaffen. Die beslissing kadert in het beleid van de regering om de btw-regelgeving en btw-administratie te vereenvoudigen. Op het einde van het jaar zullen kwartaalaangevers wel uiterlijk 24 december een voorschot moeten betalen dat gelijk is aan de btw verschuldigd over de handelingen van het vierde kwartaal. Zo wil de overheid kwartaalaangevers en maandaangevers gelijk behandelen.

Btw-kwartaalvoorschotten afschaffen vanaf 1 april

Het Koninklijk Besluit over de afschaffing van de btw-kwartaalvoorschotten zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Het is de bedoeling om de kwartaalvoorschotten vanaf 1 april definitief af te schaffen.