Verschuldigde rente over een debet rekening-courant

debetrente rekening courant
20 apr

Op de rekening-courant of kortweg RC van uw vennootschap boekt u de bedragen die u zelf van uw vennootschap nog tegoed heeft en de schulden die u zelf nog heeft ten opzichte van uw vennootschap. Staat u in schuld tegenover uw vennootschap, dan staat u rekening-courant in debet. Is de situatie omgekeerd en heeft uw vennootschap schulden aan u, dan spreken we van een RC in creditstand. Een debet-RC heeft een aantal fiscale gevolgen.

Debet-RC in bepaalde gevallen

U heeft een debet-RC in volgende situaties:

  • als u geld opneemt uit de kas van uw vennootschap;
  • als u met uw vennootschapsgeld privékosten betaalt;
  • als u een bedrag van uw vennootschapsrekening overschrijft naar uw privérekening;
  • als u privé meer heeft ontvangen van uw vennootschap dan waar u recht op heeft (bv. brutoloon in plaats van nettoloon).

Verschuldigde rente

De wetgever beschouwt al deze gevallen als een niet-hypothecaire leningen. En over een lening betaalt u rente. U bent dus verplicht om over de voorschotten die uw vennootschap aan u verstrekt heeft of over de privé-uitgaven die door uw vennootschap werden bekostigd, rente te rekenen. De overheid legt deze rentevoet per KB vast. Die debetrente wordt ook jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2017 9,27% (8,16% in 2016).  

Tags: