Snelle elektrische fiets nu ook 120% fiscaal aftrekbaar

Snelle elektrische fiets nu ook 120% fiscaal aftrekbaar
19 mei

Tot recent was enkel de gewone elektrische fiets voor 120% fiscaal aftrekbaar. De snelste elektrische fiets, de zogenaamde speed e-bike, viel uit de boot. Deze fiets was  fiscaal niet aftrekbaar en uw werknemer kon er ook geen belastingvrije fietsvergoeding voor krijgen.

Verschillende types elektrische fietsen

Tot voor kort werd er een onderscheid gemaakt tussen verschillende types elektrische fietsen. Zo is een eerste type de elektrische fiets met hulpmotor. Deze fiets heeft een vermogen tot 250 watt en u fietst er maximum 25 km/u mee. Trapt u sneller, dan valt de motor uit. De motor geeft ook enkel ondersteuning als u meetrapt.

Het tweede type is de gemotoriseerde fiets met een vermogen tot 1000 watt. De motor werkt ook als u niet trapt. Rijdt u sneller dan 25 km/u, dan valt de motor uit.

Het laatste type is meteen ook het krachtigste en snelste type elektrische fiets met zijn vermogen tot 4000 watt en zijn snelheid tot 45 km/u. De motor van deze speed pedelec, high speed e-bike of snelle elektrische fiets blijft ook werken als u sneller fiets dan 25 km/u.

Enkel gewone elektrische fiets fiscaal gunstig

Enkel de gewone elektrische fietsen van type 1 en type 2 waren voor 120% fiscaal aftrekbaar. En u kon uw medewerkers bovenop een fietsvergoeding geven ten bedrage van maximaal 0,23 eur/km voor het woon-werkverkeer die op haar beurt voor 100% aftrekbaar was. Uw werknemer is vrijgesteld van voordeel alle aard. Voor de speed pedelec was dit niet mogelijk.

Snelle elektrische fiets doet inhaalbeweging

De ministerraad heeft nu beslist om de snelle elektrische fiets fiscaal gelijk te stellen met de klassieke (elektrische) fiets. Dat betekent concreet dat u vanaf nu uw high speed e-bike ook voor 120% aftrekt in de vennootschapsbelasting. En uw werknemer kunt u verlonen met een fietsvergoeding van 0,23 euro/km zonder dat hij of zij erop wordt belast. De overheid wil zo het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer nog meer aanmoedigen.