Fiscaal gunstig IPT: veranderingen op komst

IPT wijzigingen op komst
13 dec

Misschien bouwt u wel aan uw zelfstandigenpensioen met IPT ? IPT of individuele pensioentoezegging kunt u vergelijken met een groepsverzekering die een werknemer krijgt. Een IPT daarentegen is volledig individueel en sluit u af als bedrijfsleider van een vennootschap.

IPT aftrekbaar in de vennootschapsbelasting

Bij een IPT betaalt uw vennootschap de premies. De premies zijn een aftrekbare beroepskost in de vennootschapsbelasting. Er is echter wel een belangrijke voorwaarde: voor IPT geldt de 80%-regel. Die 80%-regel houdt in dat uw wettelijk pensioen en uw aanvullend pensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80% van uw gemiddelde brutojaarinkomen van de laatste drie jaar voor uw pensioen. Nu verhogen veel bedrijfsleiders bewust hun inkomen tijdens de laatste drie jaar van hun carrière om zo een verhoogd IPT te kunnen realiseren.

Backservice

Met IPT kunt u ook een zogenaamde ‘backservice’ doen. Voor de jaren waarin u nog geen vennootschap had of nog niet de financiële middelen om een IPT bijeen te sparen, kunt u een inhaalbeweging doen. En dus extra middelen vrijmaken om uw IPT ook voor die jaren aan te vullen: dat zijn inhaalbijdragen.

Voorschot voor onroerend goed

U kunt ook vervroegd kapitaal opnemen uit uw IPT als u dat dan aanwendt om onroerend goed aan te kopen of te verbouwen.  Dat is vaak fiscaal interessanter dan een lening aangaan bij een financiële instelling.

Zomerakkoord zal gunstige fiscaliteit IPT wijzigen

In het zomerakkoord van de regering is er sprake van om paal en perk te stellen aan de verhoogde inhaalbijdragen aan het einde van de loopbaan.  Zo zou voor de berekening van de 80%-regel niet enkel gekeken worden naar het gemiddelde brutojaarinkomen van de laatste drie jaar. In de toekomst wil de fiscus rekening houden met een langere periode. En ook de aftrek van pensioenopbouw in de vennootschapsbelasting zal beperkt worden. 

Momenteel betaalt u 1,5% taks op het premiegedeelte dat de drempel van 31 212 euro overschrijdt. Ook die lage taks zal in de toekomt wellicht niet overeind blijven.

Lagere vennootschapsbelasting

Verder zal in 2018 ook de vennootschapsbelasting dalen. Daarom moet u zeker ook laten bekijken of het voor u fiscaal interessant is om nog dit jaar een inhaalbijdrage voor uw IPT te storten. En eventueel laat u uw IPT contract fiscaal optimaliseren.

Vragen over hoe uw IPT optimaal fiscaal te laten renderen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Contacteer ons

Tags: