Nieuwe bedragen voor uw onkostenvergoedingen buitenlandse dienstreizen

Nieuwe bedragen voor uw onkostenvergoedingen buitenlandse dienstreizen
26 dec

Kleine kosten

U of uw werknemer reist wel eens naar het buitenland? Dan maakt u daar kleine kosten. Denkt u maar aan uw taxirit, lokale telefoongesprekken, parkingticket, uw lunch en een koffie tussendoor. Deze kleine kosten geven u recht op een forfaitaire dagvergoeding. U hoeft voor deze kosten geen bewijzen voor te leggen aan de fiscus. De fiscus beschouwt deze onkostenvergoeding als een kost eigen aan de werkgever. U betaalt er dan ook geen belasting over.

Jaarlijkse nieuwe lijst met bedragen

Ieder jaar publiceert de ficus een lijst met nieuwe, maximale forfaitaire onkostenvergoedingen die zij per land zondermeer aanvaardt. De overheid hanteert die lijst zelf ook voor de afgevaardigden en ambtenaren van Buitenlandse Zaken die naar het buitenland reizen.

De overheid publiceerde al een lijst op 1 oktober, maar heeft nu herroepen. Dat kwam omdat veel nieuwe bedragen te laag waren gezet en dus voor problemen zorgden. Eind november publiceerde de fiscus een definitieve nieuwe lijst met realistischer bedragen.

In het Belgisch Staatsblad van 22 november 2017 verschenen de nieuwe bedragen die vanaf die datum van toepassing zijn. De overheid heeft wel een overgangsregeling voorzien. Voor uw dienstreizen tussen 1 oktober 2017 en 22 november 2017 kunt u toch de nieuwe hogere dagvergoedingen uitkeren als de kleine kosten daadwerkelijk hoger lagen.

Dit is lijst van de bedragen voor onkostenvergoedingen in enkele Europese landen. De overheid bepaalt een enkel bedrag per land. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen steden in die landen.

De RSZ is niet gebonden door deze forfaitaire vergoedingen, maar aanvaardt ze wel in de praktijk.

Land Dagelijkse forfaitaire vergoeding
(vanaf 1 oktober 2017)
Dagelijkse forfaitaire vergoeding
(vanaf  22 november 2017)
Groot-Brittannië 80 EUR 101 EUR
Nederland 90 EUR 93 EUR
Duitsland 90 EUR 93 EUR
Luxemburg 100 EUR 92 EUR
Frankrijk 85 EUR 95 EUR
Italië 80 EUR 95 EUR
Spanje 80 EUR 87 EUR