maart 2017

Bedrijven betalen extra belasting op tankkaarten

23 mrt

Voorziet uw vennootschap u als bedrijfsleider of uw werknemer van een bedrijfswagen met tankkaart? Dan betaalt u of uw werknemer daarop een voordeel alle aard in uw personenbelasting. Sedert 2013 betaalde de vennootschap zelf ook nog eens 17% vennootschapsbelasting op dat voordeel alle aard.

De regering heeft beslist om vanaf 1 januari 2017 dat tarief te verhogen van 17% naar 40%. Als uw vennootschap dus een firmawagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan neemt u vanaf dit jaar 40% op het aangerekende voordeel in natura op in de verworpen uitgaven.

Lees meer

Herinnering: kwartaalvoorschotten afgeschaft

24 mrt

In ons nieuwsbericht van januari hadden we u er al over ingelicht. Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar hoeft u geen btw-voorschotten te betalen als u gekozen heeft voor de kwartaalaangifte. Er is een uitzondering: op het einde van het jaar zullen kwartaalaangevers wel uiterlijk 24 december een voorschot moeten betalen dat gelijk is aan de btw verschuldigd over de handelingen van het vierde kwartaal. Zo wil de overheid kwartaalaangevers en maandaangevers gelijk behandelen.

Lees meer

Attest voor inbreng in uw jonge KMO

28 mrt

Fiscaal voordelige regeling in de personenbelasting

Lees meer

Tarief notionele interestaftrek voor 2017 bekend

29 mrt

De notionele interestaftrek is een ‘fictieve’ interestaftrek die Belgische vennootschappen onder bepaalde voorwaarden van hun winst kunnen aftrekken. De overheid noemt het officieel ‘aftrek voor risicokapitaal’. Voor 2017 bedraagt dit tarief 0,237%. Voor KMO’s ligt dat tarief nog 0,5% hoger: 0,737%.

Lees meer