april 2017

Welke kosten zijn 120% aftrekbaar in uw vennootschap?

19 apr

Wist u dat sommige kosten van uw vennootschap tot wel 120% aftrekbaar zijn van uw bedrijfswinst? We herinneren u er graag nog eens aan:

Lees meer

Verschuldigde rente over een debet rekening-courant

20 apr

Op de rekening-courant of kortweg RC van uw vennootschap boekt u de bedragen die u zelf van uw vennootschap nog tegoed heeft en de schulden die u zelf nog heeft ten opzichte van uw vennootschap. Staat u in schuld tegenover uw vennootschap, dan staat u rekening-courant in debet. Is de situatie omgekeerd en heeft uw vennootschap schulden aan u, dan spreken we van een RC in creditstand. Een debet-RC heeft een aantal fiscale gevolgen.

Debet-RC in bepaalde gevallen

U heeft een debet-RC in volgende situaties:

Lees meer
Tags: